www.kredytyodreki.pl

infolinia 801 000 953

Ubezpieczenia komunikacyjne

1. AC

Co to jest Auto Casco?
Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Auto-Casco przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą.

Dzięki Auto-Casco:
- korzystasz z ochrony w kraju i za granicą;
- zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE;
- samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania;
- wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym;
- możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

- zderzenia pojazdów;
- zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem;
- uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie;
- uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym;
- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania;
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.
Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.


2. OC

Co to jest OC?
OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom.3. NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Jakie masz korzyści?
Chcesz mieć pewność, że - jako kierowca lub pasażer - podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych?
Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu. - suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł;
- zapewniamy Ci ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Co obejmuje NNW Kierowcy i Pasażera?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Kontakt z doradcą

Kontakt z doradcą Co. Finance

Zadzwoń:
infolinia
801 000 953
tel. kom.
503 005 110
lub wyślij wiadomość.


Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © kredytyodreki.pl 2009
Projekt i wykonanie: artgo.pl - strony internetowe Szczecin
Kredyt samochodowy bez zaświadczeń dla firm